вівторок, 12 травня 2020 р.

Шановні читачі!
Якщо вам потрібна інформація за будь-якою темою, пишіть нам на електронну адресу 
brz-rdb@ukr.net

понеділок, 4 травня 2020 р.

Березанська районна бібліотека для дітей  пропонує серію книг «Інклюзивне навчання», видавництва «Літера ЛТД».
Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти). З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.
На допомогу батькам таких дітей та їх вихователям видавництво «Літера ЛТД» випустила серію книг «Інклюзивне навчання». Наша бібліотека отримала ряд видань цієї серії, огляд яких ми рекомендуємо вашій увазі.
Видання містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку. Описані особливості розвитку психічної та сенсорної сфер, висвітлюється специфічність формування емоційно-вольової сфери, надані характеристики поведінки та ігрової діяльності у дітей з аутизмом. Практичні матеріали, що висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним паралічем, синдромом Дауна), рекомендації щодо модифікації навчального середовища, дієві прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів. Також висвітлено теоретико-методичні засади та надано практичні рекомендації щодо формування комунікативної діяльності, проведення психокорекційної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу.
Колупаєва А. А.
Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі/ А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 112 с. – (Інклюзивне навчання).
Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами містить: навчально-методичні матеріали, що висвітлюють особливості розвитку, навчання та виховання дітей з найскладнішими порушеннями психофізичного розвитку (порушенням слуху, зору, церебральним паралічем); методичні рекомендації щодо модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів і фахівцями; поради стосовно корисних ресурсів, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.
Колупаєва А. А.
Інклюзивне навчання: вибір батьків/ А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 56 с. – (Інклюзивне навчання).
Демократичні зміни в суспільному житті країни зумовили нове бачення, розуміння та переоцінку багатьох сталих положень. Як наслідок — на сучасному етапі однією з альтернативних форм здобуття освіти дітьми з особливостями психофізичного розвитку стало інклюзивне навчання, що передбачає перебування дитини з особливими потребами в масовому загальноосвітньому дошкільному чи шкільному закладі. Матеріали цього посібника розкривають теоретичні і практичні питання інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний та український досвід. Автори посібника, використовуючи найсучасніші матеріали, надають корисні поради щодо забезпечення належних видів адаптації для дитини з особливими освітніми потребами в навчальному закладі.
Колупаєва А. А.
Інклюзивна практика: технології навчання/ А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 160 с. – (Інклюзивне навчання).
У навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку; методичні рекомендації щодо адаптації дитини та модифікації навчального середовища; методичні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів в інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; специфіку роботи з батьками таких школярів; поради, що сприятимуть удосконаленню інклюзивної практики.
Рібцун Ю.В.
Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку/ Ю.В. Рібцун.-  Київ: Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – (Інклюзивне навчання).
Цей посібник рекомендовано для батьків дітей із затримкою мовленнєвого розвитку. Найпоширенішим діагнозом є фонетико-фонематичне недорозвинення, тобто порушення процесів формування звуковимовної системи в дітей з різними мовленнєвими розладами. Правильне мовлення — це не тільки чітка звуковимова, а й уміння грамотно висловлювати власні думки, загальний розвиток, культура, успішність дитини в цілому. Саме тому в батьків виникає безліч запитань: що потрібно для повноцінного розвитку мовлення малюка, як запобігти порушенням звуковимови в дитини, чи варто віддавати дитину до спеціального дошкільного закладу, куди звертатися по допомогу, як найкраще навчати дитину з такими вадами читання тощо. Автор посібника відповідає на ці та багато інших питань, надає конкретні поради щодо методики роботи з такими дітьми задля успішного подолання проблем.
Костенко Т.М.
Дитина з порушенням зору/ Т.М. Костенко.- Київ: Літера ЛТД, 2019. –40 с. – (Інклюзивне навчання).
Ця книжка призначена для батьків, які стикаються з проблемою порушення зору в дитини — вродженим або набутим, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Для того щоб дитина, попри ці проблеми, зростала і розвивалась, як усі інші, батькам потрібно багато знати про зір, функції ока, вчасно звертатися до лікаря-офтальмолога. Як підготувати таку дитину до навчання в школі, як правильно вибрати навчальний заклад? На ці та багато інших запитань можна знайти відповіді у цій книжці. Крім того, автори надають спеціальні рекомендації: як вчасно розпізнати будь-які порушення зору дитини, як допомогти дитині в разі
Трикоз С.В.
Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку/ С.В. Трикоз,Г.О Блеч.- Київ : Літера ЛТД, 2019. –    40 с. – (Інклюзивне навчання).
У цьому посібнику розглядаються особливості інтелектуальних порушень у дітей з урахуванням реалій і перспектив. Цей путівник для батьків допоможе їм зрозуміти власну дитину і усвідомити те, що інтелектуальні порушення не є вироком. Батьки знайдуть тут поради щодо того, як має навчатися дитина, як її можна підготувати до школи та які види діяльності доцільно практикувати в родині. Автори описують стратегії батьків у позитивному впливі на психологічний розвиток дитини, надають рекомендації з розвитку в дитини вмінь та навичок самообслуговування. Посібник містить відомості щодо подальшої професійної орієнтації у майбутньому житті дитини
Литовченко С.В.
Дитина з порушенням слуху/ С.В. Литовченко , В.В. Жук, О.М. Татарченко.-Київ: Літера ЛТД, 2019. –56 с. – (Інклюзивне навчання).
Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з проблемою порушення слуху в дитини, а також для педагогів і вихователів інклюзивних навчальних закладів. Головне для батьків — не впадати у відчай, а допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою. Для досягнення цієї мети батькам потрібні знання про особливості їхньої дитини, про можливості її розвитку, прийоми навчання і виховання — про все це і йдеться у даному посібнику. Тисячі людей, які не чують, живуть повноцінним життям, діти зростають розумними, щасливими,
Чеботарьова О.В.
Дитина із церебральним паралічем/ О.В. Чеботарьова, Л.В.Коваль, Е.А.Данілавічютє. - Київ: Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – (Інклюзивне навчання).
Цей посібник адресовано батькам дітей із церебральним паралічем (ДЦП), корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. У нашій країні, та й загалом у світі, вже набуто великого досвіду з лікування, навчання і виховання дітей із ЦП. Визначальною умовою залишається комплексна взаємодія психолога, вчителя та батьків учня для досягнення бажаного ефекту. Від того, наскільки вчасною буде корекційна допомога, залежить подальша доля дитини. Тому автори посібника дають відповіді на найактуальніші запитання батьків, розповідають про допомогу дитині, рекомендують різні
Прохоренко Л.І.
Дитина із труднощами у навчанні/ Л.І Прохоренко.- Київ: Літера ЛТД, 2019. – 48 с. – (Інклюзивне навчання).
Ця книжка призначена для батьків дітей, у яких виявлено порушення когнітивного розвитку, тобто кмітливості, здатності сприймати нову інформацію і запам’ятовувати її, уваги, мовлення, орієнтації у просторі і часі, рухових навичок. Автор розповідає про причини цих порушень, акцентує увагу на тому, чому цим дітям украй необхідна допомога дорослих, надає конкретні поради щодо розвитку такої дитини. Книжка містить відповіді на багато запитань, а саме: як формувати мовлення, як навчати дитину грати, як формувати знання про довкілля, як розвивати розумову діяльність дитини.
Душка А. Л.
Дитина з розладами аутистичного спектра/ А. Л. Душка. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 32 с. – (Інклюзивне навчання).
Ця книжка призначена для багатьох родин, що стикаються з комплексом проблем, пов'язаних із забезпеченням відповідних умов життєдіяльності для дитини з психофізичними вадами. Проблеми, що постають перед батьками дітей з розладами аутистичного спектра, зачіпають усі сфери життя. Автор намагається допомогти розібратися із цими проблемами, надає слушні поради з огляду на особливості дитини і сучасні методики навчання дітей з РАС. Допомагає батькам усвідомити, що формування в них здатності до самоорганізації та саморозвитку є вкрай важливим для психологічного благополуччя їхньої дитини.
Базима Н. В.
Розвиток мовлення дітей з аутизмом/ Н. В. Базима. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 144 с. – (Інклюзивне навчання).
Посібник містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку. Описані особливості розвитку психічної та сенсорної сфер, висвітлюється специфічність формування емоційно-вольової сфери, надані характеристики поведінки та ігрової діяльності у дітей з аутизмом. Окрема увага приділяється комунікативним навичкам дітей з аутизмом та їхньому розвитку за методикою формування мовленнєвої активності з розкриттям мети, завдань, напрямів, методів та прийомів роботи. Описані психолого-педагогічні умови та принципи корекційного підходу до формування мовленнєвої активності.
Чеботарьова О.В.
Дитина із синдромом Дауна/ О.В. Чеботарьова , І. В. Гладченко.- Київ: Літера ЛТД, 2019 . - 48 с. – (Інклюзивне навчання).
Ця книжка адресована батькам дітей із синдромом Дауна, корекційним педагогам і вихователям навчальних закладів. Як свідчить досвід багатьох країн світу, люди із синдромом Дауна стають повноцінними членами суспільства, діти можуть ходити у звичайні дошкільні заклади та школи, дорослі — знаходити роботу та створювати сім’ю. Необхідно лише допомогти дитині із синдромом Дауна знайти своє місце в житті. Для цього батьки повинні знати якомога більше про особливості розвитку їхньої дитини, її можливості, сучасні методи та технології навчання та виховання. Автори пояснюють, який потенциал у дітей із СД, що таке рання комплексна допомога, які заняття необхідні таким дітям, як підготувати дитину із синдромом Дауна до шкільного навчання, які існують спеціальні методики тощо.
Сухіна І. В.
Гіперактивна дитина / І. В. Сухіна. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – (Інклюзивне навчання).
Жива, рухлива, активна дитина – що в цьому поганого? Автори посібника розповідають про те, яких дітей можна назвати гіперактивними. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю виявляється у підвищеній руховій активності, збудливості, труднощах концентрації та утриманні уваги, імпульсивності поведінки, проблемах у взаємостосунках з однолітками. Автор розповідає про причини гіперактивності, надає корисні рекомендації щодо підготовки такої дитини до школи, навчання її у шкільному закладі і навіть вибору продуктів харчування. Учителі і вихователі знайдуть тут поради стосовно поводження з гіперактивними дітьми в класі.
Мартиненко І. В.
Комунікативний тренінг для дошкільників з порушеннями мовлення/ І. В. Мартиненко. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 120 с. – (Інклюзивне навчання).
У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретико-методичні засади та надано практичні рекомендації щодо формування комунікативної діяльності, проведення психокорекційної роботи з дітьми із мовленнєвими порушеннями в умовах дошкільного навчального закладу. Описано етапи завдання, методи та принципи, зміст комунікативного тренінгу цієї групи. Посібник призначено для практичних психологів, педагогів, логопедів і вихователів дошкільних навчальних закладів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю "Спеціальна освіта (логопедія і спеціальна психологія)". Крім того, посібник, безумовно, зацікавить батьків дітей з особливими освітніми потребами.
Любі друзі!
Після складного насиченого дня нам часто хочеться добряче відпочити, відновити свою внутрішню енергію, заспокоїтися, абстрагуватися від турбот і помріяти. Є універсальний засіб для всіх: що б не трапилося, читайте книги; немов добрі друзі, вони завжди дадуть слушну пораду, розважать і розрадять, приносячи у ваше життя яскраві барви та спокій. Березанська районна бібліотека для дітей пропонує вам підбірку нових книг популярних сучасних українських та зарубіжних письменників для середнього та старшого шкільного віку. За нашими спостереженнями, саме ці книги гаряче улюблені юними читачами та користуються незмінною популярністю зараз.
Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Клуб боягузів: повісті / Андрій Анатолійович Кокотюха; худож. М.С. Мендор. - Київ: Довженко Букс, 2019. - 95 с.
Андрій Кокотюха (нар. 1970 р. у м. Ніжин на Чернігівщині) — сучасний український письменник, сценарист, журналіст. Автор понад 60 художніх, документальних та науково-популярних книжок. Кілька років поспіль входить до топ-10 авторів, чиї твори є лідерами продажу в Україні, за що відзначений як «Золотий письменник» (2012). А ще Андрій Кокотюха пише чудові дитячі книжки.
До видання увійшли дві повісті про пригоди Максима Білана та Дениса Черненка — «Клуб Боягузів» та «Донька Короля».
Максим з Денисом вирушили у літню подорож до Міста Лева. Хлопці гуляли львівськими вулицями, коли раптом Дениса звинуватили у крадіжці і навіть заарештували. Ось вам і так звана галичанська гостинність! Та коли все з’ясувалося, юним сищикам довелося розплутати таємницю Клубу Боягузів і вивести на чисту воду його засновника — колишнього шкільного вчителя, а нині афериста Василя Драгомира. Та на цьому пригоди не закінчуються. Адже літо продовжується! Що б ви зробили, якби випадково врятували дочку мільйонера, яка, втім, виявляється не зовсім дочкою і, здається, веде якусь свою гру... Про все це читайте у детективних історіях Андрія Кокотюхи.
Кокотюха, Андрій Анатолійович.
Небезпечна спадщина: повісті / Андрій Анатолійович Кокотюха; худож. В. С. Печенік. - Київ: Довженко Букс, 2019. - 94 с.
Пригоди двох друзів – розумника Максима Білана і силача Дениса Черненка — продовжуються. Цього разу вони приходять на допомогу маленькій дівчинці, яка загубила песика. Відважним хлопцям таки вдається зруйнувати «бізнес» викрадачам домашніх улюбленців. А поїхавши в Карпати на фестиваль пісні, Максиму і Денису та їхній подружці Оксані довелося втрутитися у дуже дивну і заплутану історію — ловити нечисту силу в затишному карпатському будиночку, що отримав у спадщину від свого дядька-мольфара українець з Канади Зорян Бачинський.
Мензатюк, Зірка.
Таємниця козацької шаблі: пригодницька повість /Зірка Мензатюк.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019.- 160 с.
Ще одна цікава книга для і про українських дітей. Безсумнівний бестселер останніх років, хоча перше видання побачило більше 15 років тому.
Це пригодницька повість письменниці Зірки Мензатюк для дітей і дорослих. Дружне сімейство обзаводиться автомобілем і тут-же відправляється назустріч пригодам. У пошуках справжньої козацької шаблі вони подорожують по місцях бойової слави українських козаків. Звичайно-ж потрапляють в різні халепи, але завжди знаходять вихід завдяки своїй кмітливості. Крім того, на їх шляху до мети виникають підозрілі перепони і загадки, що збивають з маршруту в небезпечні місця.
У творі переплітаються вигадані епізоди з реальними подіями. Автор показує чудові сімейні відносини, патріотизм і сміливість. Багато гумору, пригод і мандрів по Україні захоплюють читачів різного віку.
Вольямс, Девід
Бабця-бандитка / Девід Вольямс; пер. з англ. Ірини Ємельянової. - К.: КМ -БУКС, 2019. – 224 с.
Девід Вольямс-англійський письменник, актор і телеведучий. Автор дитячих книг, який у 2008 році взяв літературний світ штурмом і продовжує завойовувати дитячі серця! Кожна його наступна книга стає бестселером та очолює найтоповіші рейтинги Європи та світу!
Книга "Бабця-бандитка", яка вийшла з друку у 2011 році, досі очолює британські рейтинги дитячих видань.У всьому світі Девіда Вольямса називають новим Роальдом Далем! Для Бена проводити вихідні в бабусі - суцільна мука, бо хлопчику вона здається надзвичайно нудною. Великі товсті окуляри, сиве волосся, полатаний одяг. Але все змінюється, коли бабуся чує Бенову телефонну розмову. Все перевертається з ніг на голову, коли хлопець дізнається, таємницю бабусі. Виявляється вона міжнародна злодійка та викрадачка коштовностей!
Весела, динамічна історія та звичайно повчальна історія, яка стане цікавою не тільки для дітей, а й для батьків.
Вольямс, Девід.
Малий мільярдер / Девід Вольямс; пер. з англ. Ірини Ємельянової.-К.:КМ-БУКС, 2019. – 224 с.
Як воно бути багатим? Мати усе, що забажаєш? Крокодил, акула, гоночний трек, власний 3d-кінотеатр, підземний боулінг на 10 доріжок, собака-робот та 100 000 фунтів кишенькових на тиждень! Та це ж просто фантастика! Хто з нас не мріяв про таке життя? Та, як виявилося, бути мільярдером не так вже й чудово. Найбільшою проблемою Джо була відсутність друзів. Тож він зважується на зміну школи. Проте як знайти справжнього друга, який підтримає тебе та допоможе незалежно від твого матеріального становища? Дуже класна книга про дружбу та про те, що гроші вирішують далеко не все.
Кінні, Джеф.
Щоденник слабака / Джефа Кіні; переклад з англ. Дмитра Шостака. – Київ: КМ-Букс, 2019. — 224 с.
Джеф Кінні - американський дитячий письменник, який насамперед відомий як автор книжкової серії «Щоденник слабака». Станом на 2017 рік вийшло дванадцять книг серії: «Щоденник слабака»; «Щоденник слабака: Зоряний час Родрика»; «Щоденник слабака: Остання крапля»; «Щоденник слабака: Канікули псу під хвіст»; «Щоденник слабака: Бридка правда»; «Щоденник слабака: Стінна лихоманка»; «Щоденник слабака: Третій зайвий»; «Щоденник слабака: 33 нещастя»; «Щоденник слабака: Дорога полотном»; «Щоденник слабака: Усе по-старому», «Щоденник слабака: Подвоєна ставка»; «Щоденник слабака: Втеча». Ця серія книг про життя та пригоди дванадцятилітнього американця Ґреґа Хефлі, який щойно перейшов до середньої школи і понад усе у світі прагне стати улюбленцем класу.
Ґреґ Гефлі завжди поспішав вирости. Та чи справді процес дорослішання такий, яким його уявляють діти? Перед Ґреґом раптово постають проблеми спільних вечірок для дівчат і хлопців, збільшення кола обов’язків та інші не надто приємні зміни, що супроводжують дорослішання – і все це без найкращого друга Роулі. Чи зможе Ґреґ прорватися самотужки? А чи доведеться йому пізнати «бридку правду»?
Щерба, Наталія Василівна.
Часодії. Часовий Ключ: роман / Наталія Василівна Щерба. - Х.: Школа, 2019. - 351 с. - (Часодії).
Запрошуємо познайомитися з творчістю сучасної талановитої письменниці Наталії Щерби, чиї твори видаються українською, російською, польською, чеською, словацькою мовами й знаходять дедалі більше прихильників у різних куточках світу. «Часодії» - серія книг письменниці, написана в жанрі підліткової фантастики. Перша книга, «Часовий ключ», вийшла в 2011 році накладом 50 тисяч примірників після перемоги Наталії в конкурсі «Нова дитяча книга» . Вона  неодноразово заявляла, що в серії планується рівно шість книг. Спочатку було випущено три книги,( «Часовий ключ», «Часове серце», «Часова вежа») а потім ще три (Часове ім’я», «Часограма», «Часова битва»). Шосту і останню книгу було видано у 2015 році. Головною героїнею серії є звичайна дівчинка-підліток Василина Огнева. Вона несподівано дізнається, що її рідний батько - впливовий маг Ефлари, світу, створеного особливою часовою магією. Батько забирає доньку до себе, і дівчинка опиняється в самому серці небезпечної гри часодіїв, фей і лютів. Хто така Василина - батькова шпигунка, наївне дівчисько чи могутня часівниця, який кориться Час і яка може врятувати весь часодійний світ? Той, хто читатиме книгу Часодії, будь-яку з шести, гарантовано не спатиме, доки не перегорне останню сторінку циклу й не дізнається, які випробування випали на долю Василини та Феша, що сталось із ключниками під час вирішальної битви за часовий трон.
Нікуліна, Анастасія.
Сіль для моря /Анастасія Нікуліна.- Х.: Віват , 2019.- 224с.
Анастасія Нікуліна - нова сучасна авторка зі Львова, котра своєю дебютною сольною книгою засвідчує: українській літературі - бути.  У професійному письменництві з 2013 року. Книга «Сіль для моря» дуже багатогранна. В центрі подій - дівчинка Ліза зі своїми проблемами, смутками та радощами. В неї складні стосунки з однокласниками та батьками і, як воно буває у підлітків, здається, що ніхто її не розуміє. Лише загадковий онлайн друг, котрий здається їй втіленням ідеалу. Йому вона розповідає всі радощі, всі проблеми. Але ніколи не знаєш, хто сидить по той бік монітору. Тим паче в час, коли набуває бурхливого розвитку сумнозвісна гра "Синій кит". Ця книга не просто про спілкування в інтернеті і будні підлітка. Вона про знецінення проблем одне одного, про те, що якщо батьки не чують своїх дітей, то діти підуть шукати тих, хто це зможе. Але не завжди вони знайдуть саме таку людину. Ніколи не можна казати людині, яка вам відкривається: "Це пусте. Це неварте твоїх сліз". Це ранить, ображає та змушує людину почуватися самотньою. Люди повинні вчитись говорити, слухати одне одного, бо інакше вони не зможуть почувати себе потрібними та важливими у житті. В книзі ця проблематика висвітлена прекрасно. Символічним є присутність моря в історії - воно втілює життя, що коливається то хвилями в штиль, то обурюється штормом. Але завжди настає повторний штиль і житті набирає нових барв.
Гридін, Сергій.
Дорослі зненацька: повість / Сергій Гридін.-Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. - 144 с.
 Сергій Володимирович Гридін народився 8 липня 1971 року у місті Здолбунові Рівненської області. Літературна діяльність стала для Сергія Гридіна захоплюючим хобі. Коли сину письменника виповнилося одинадцять років, він всіляко намагався залучити хлопця до читання. З того самого моменту і почав писати цікаві та захоплюючі твори для дітей.тнадцятилітній Тимко звик бути самостійним. Попри те що інколи хлопцеві бракує тата, який пішов від них з мамою, коли Тимко був ще маленький, він намагається не закидати школу і знайти якийсь підробіток. Все змінюється, коли Тимко вперше закохується і втрачає голову. Тепер і йому, і його коханій — п’ятнадцятилітній Юлі — доводиться дуже швидко подорослішати і стати відповідальними за нове життя. А це геть непросто, коли сам ще майже дитина.
Ягелло, Йоанна.
Молоко з медом: роман /Йоанна Ягелло; пер. з  Божени Антоняк. – Львів: Урбіно, 2019. – 400 с.
Роман відомої польської письменниці Йоанни Ягелло, "Молоко з медом".заключна частина циклу про Лінку. "Кава з кардамоном", "Шоколад із чилі", "Тирамісу з полуницями" - у всіх цих книжках із такими солодкими назвами розповідається аж ніяк не про солодощі! Про що вони? Про те, що найбільше хвилює підлітків, про що вони годинами ладні говорити з подружками - по телефону чи в чаті, про те, про що вони, на жаль, рідко радяться з батьками. Перше кохання, стосунки в родині, проблеми в школі, мрії про майбутнє й те, ким вони себе в ньому бачать, постійна нестача грошей і пошуки підробітків, радощі й невдачі - бо це і є життя. Є в ньому місце для сліз і для сміху, і для дуже кумедних ситуацій, бо така вже героїня цих книжок, Лінка, яка вміє бачити комічне навіть там, де іншому було б не до сміху.
Ягелло, Йоанна.
Зелені мартенси:роман /Йоанна Ягелло; пер. з пол.Божена Антоняк. - Львів: Урбіно, 2019.- 456 с.
На думку Фелікса, школа нагадує фронт, на якому точиться безупинне суперництво. У кого крутіший смартфон? Хто прийшов у фірмових шмотках? Але хлопець не збирається брати участі в цих змаганнях: у нього набагато серйозніші проблеми, до того ж, доводиться на невизначений час стати головою родини. Його мати знайшла роботу за кордоном, батько давно має нову сім'ю, а молодша сестра наближається до небезпечного підліткового віку і, як більшість її однолітків, аж ніяк не схильна до хатніх обов’язків!
Отилія теж не схожа на своїх однокласників: барвистий одяг, копиця рудого волосся, зайва вага, якою дівчина взагалі не переймається, і улюблені зелені мартенси. А ще – оптимізм, який Отилія-Опта просто випромінює, хоч їй і самій не бракує проблем. Не дивно, що Фелікс відразу звертає увагу на Опту. Цих двох аутсайдерів швидко поєднає дружба. А може, щось більше?
Шановні користувачі!
Березанська районна бібліотека для дітей чекає на вас.